Določila in pogoji

Pred uporabo naše storitve natančno preberite te pogoje in določila.

Tolmačenje

Besede, katerih začetna črka je velika, imajo pomene, opredeljene pod naslednjimi pogoji. Naslednje definicije imajo enak pomen ne glede na to, ali se pojavljajo v ednini ali množini.

Definicije

Za namene teh določil in pogojev:

  • Podružnica pomeni subjekt, ki nadzoruje, je pod nadzorom stranke ali je pod skupnim nadzorom s stranko, kjer je "nadzor" pomeni lastništvo 50 % ali več delnic, lastniškega deleža ali drugih vrednostnih papirjev, ki imajo pravico do glasovanja pri izvolitvi direktorjev ali drugega poslovodnega organa.

  • Država se nanaša na: Slovenijo

  • Podjetje (v tej pogodbi imenovano »podjetje«, »mi«, »nas« ali »naš«) se nanaša na http://www.fashionbloger. si/, http://www.fashionbloger.si/.

  • Naprava pomeni vsako napravo, ki lahko dostopa do storitve, kot je računalnik, mobilni telefon ali digitalna tablica.

  • Storitev se nanaša na spletno mesto.

  • Storitev družbenih medijev tretje osebe pomeni katero koli storitev ali vsebino (vključno s podatki, informacijami, izdelki ali storitvami), ki jo zagotovi tretja oseba, ki jo lahko prikaže, vključi ali da na voljo storitev.

  • Vi pomeni posameznika, ki dostopa do storitve ali jo uporablja, ali podjetje ali drugo pravno osebo, v imenu katere tak posameznik dostopa do storitve ali jo uporablja, kot je ustrezno.

Potrditev

To so določila in pogoji, ki urejajo uporabo te storitve, in pogodba, ki velja med vami in podjetjem. Ta določila in pogoji določajo pravice in obveznosti vseh uporabnikov v zvezi z uporabo storitve.

Vaš dostop do storitve in uporaba storitve sta pogojena z vašim sprejetjem in upoštevanjem teh določil in pogojev. Ta določila in pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki dostopajo do storitve ali jo uporabljajo.

Z dostopom ali uporabo storitve se strinjate, da vas zavezujejo ti pogoji in določila. Če se s katerim koli delom teh pogojev in določil ne strinjate, ne morete dostopati do storitve.

Izjavljate, da ste starejši od 18 let. Družba osebam, mlajšim od 18 let, ne dovoljuje uporabe storitve.

Vaš dostop do storitve in uporaba storitve sta pogojena tudi z vašim sprejemanjem in upoštevanjem politike zasebnosti družbe. Naš pravilnik o zasebnosti opisuje naše politike in postopke o zbiranju, uporabi in razkritju vaših osebnih podatkov, ko uporabljate aplikacijo ali spletno mesto, ter vam pove o vaših pravicah do zasebnosti in o tem, kako vas ščiti zakon. Prosimo, da pred uporabo naše storitve natančno preberete naš pravilnik o zasebnosti.

Povezave do drugih spletnih mest

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom podjetja.

Družba nima nadzora nad vsebino, pravilniki o zasebnosti ali praksami spletnih mest ali storitev tretjih oseb in ne prevzema nobene odgovornosti zanje. Nadalje potrjujete in se strinjate, da družba ni neposredno ali posredno odgovorna ali odgovorna za kakršno koli škodo ali izgubo, ki je povzročena ali domnevno povzročena z ali v povezavi z uporabo ali zanašanjem na katero koli takšno vsebino, blago ali storitve, ki so na voljo na ali prek katerega koli takega spletnega mesta ali storitve.

Toplo vam svetujemo, da preberete določila in pogoje ter pravilnike o zasebnosti vseh spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki jih obiščete.

Odpoved

Vaš dostop lahko takoj prekinemo ali začasno prekinemo, brez predhodnega obvestila ali odgovornosti, iz kakršnega koli razloga, vključno brez omejitev, če kršite te Pogoje in določila.

Po prekinitvi bo vaša pravica do uporabe storitve takoj prenehala.

Omejitev odgovornosti

Ne glede na kakršno koli škodo, ki bi vam lahko nastala, je celotna odgovornost podjetja in katerega koli od njegovih dobaviteljev v skladu s katero koli določbo teh pogojev in vaše izključno pravno sredstvo za vse zgoraj navedeno omejeno na znesek, ki ste ga dejansko plačaliprek storitve ali 100 USD, če niste ničesar kupili prek storitve.

Do največjega obsega, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba ali njeni dobavitelji v nobenem primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (vključno z, a ne omejeno na, škodo zaradi izgube dobička, izgube podatkov ali drugih informacij, za prekinitev poslovanja, za osebne poškodbe, izgubo zasebnosti, ki izhaja iz ali je kakor koli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe storitve, programske opreme tretjih oseb in/ali strojne opreme tretjih oseb, ki se uporablja z storitev ali kako drugače v povezavi s katero koli določbo teh pogojev), tudi če je bilo podjetje ali kateri koli dobavitelj obveščen o možnosti takšne škode in tudi če pravno sredstvo ne izpolnjuje svojega bistvenega namena.

Nekatere države ne dovoljujejo izključitve implicitnih jamstev ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, kar pomeni, da nekatere od zgornjih omejitev morda ne veljajo. V teh državah bo odgovornost vsake stranke omejena do največjega obsega, ki ga dovoljuje zakon.

»TAKŠEN JE« in "KOT JE NA VOLJO" Zavrnitev odgovornosti

Storitev vam je na voljo "TAKŠNA, KOT JE" in "KOT JE NA VOLJO" in z vsemi napakami in okvarami brez kakršnega koli jamstva. V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, družba v svojem imenu in v imenu svojih podružnic ter svojih in njihovih ustreznih dajalcev licenc in ponudnikov storitev izrecno zavrača vsa jamstva, bodisi izrecna, implicitna, zakonska ali drugačna, v zvezi z Storitev, vključno z vsemi implicitnimi garancijami za prodajo, primernostjo za določen namen, naslovom in nekršitvijo ter garancijami, ki lahko izhajajo iz poteka poslovanja, poteka delovanja, uporabe ali trgovinske prakse. Brez omejitev na zgoraj navedeno družba ne daje nobenega jamstva ali zaveze in ne daje nikakršnih izjav, da bo storitev izpolnila vaše zahteve, dosegla kakršne koli predvidene rezultate, bila združljiva ali delovala s katero koli drugo programsko opremo, aplikacijami, sistemi ali storitvami, delovala brez prekinitve, izpolnjevati vse standarde delovanja ali zanesljivosti ali biti brez napak ali da je morebitne napake ali okvare mogoče ali bo mogoče popraviti.

Brez omejevanja zgoraj navedenega niti podjetje niti kateri koli ponudnik podjetja ne daje nobenih izjav ali jamstev, izrecnih ali implicitnih: (i) glede delovanja ali razpoložljivosti storitve ali informacij, vsebine in materiali ali izdelki, vključeni v njih; (ii) da bo storitev neprekinjena ali brez napak; (iii) glede točnosti, zanesljivosti ali aktualnosti kakršnih koli informacij ali vsebine, zagotovljene prek storitve; ali (iv) da storitev, njeni strežniki, vsebina ali e-poštna sporočila, poslana iz podjetja ali v njegovem imenu, ne vsebujejo virusov, skriptov, trojanskih konjev, črvov, zlonamerne programske opreme, časovnih bomb ali drugih škodljivih komponent.

Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve določenih vrst jamstev ali omejitev veljavnih zakonskih pravic potrošnika, zato nekatere ali vse zgornje izključitve in omejitve morda ne veljajo za vas. Toda v takem primeru se izključitve in omejitve, določene v tem razdelku, uporabijo v največjem obsegu, ki je izvršljiv v skladu z veljavno zakonodajo.

Veljavno pravo

Te pogoje in vašo uporabo storitve ureja zakonodaja države, razen kolizijskih pravil. Za vašo uporabo aplikacije lahko veljajo tudi drugi lokalni, državni, nacionalni ali mednarodni zakoni.

Reševanje sporov

Če imate kakršen koli pomislek ali spor glede storitve, se strinjate, da boste najprej poskusili neuradno rešiti spor tako, da se obrnete na podjetje.

Za uporabnike Evropske unije (EU)

Če ste potrošnik Evropske unije, boste imeli koristi od vseh obveznih določb zakonodaje države, v kateri prebivate.

Skladnost s pravnimi predpisi Združenih držav

Izjavljate in jamčite, da (i) se ne nahajate v državi, za katero velja embargo vlade Združenih držav ali ki jo je vlada Združenih držav označila kot državo, ki "podpira teroriste" državi in (ii) niste navedeni na nobenem vladnem seznamu prepovedanih ali omejenih oseb Združenih držav.

Ločljivost

Če se ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev neizvršljiva ali neveljavna, bo taka določba spremenjena in razložena tako, da doseže cilje take določbe v največji možni meri v skladu z veljavno zakonodajo, preostale določbe pa bodo še naprej v polni veljavi in učinku. .

Opustitev

Razen kot je določeno tukaj, neuveljavljanje pravice ali zahtevanje izpolnitve obveznosti v skladu s temi pogoji ne vpliva na zmožnost pogodbene stranke, da uveljavlja takšno pravico ali zahteva takšno izpolnitev kadar koli zatem, niti odpoved kršitvi ne pomeni kršitve. opustitev kakršne koli poznejše kršitve.